پنجشنبه, 06 مهر,1402 - جمعه, 07 مهر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 33% تخفیف 11,800,000 ریال 8,000,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 41% تخفیف 18,600,000 ریال 11,000,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 41% تخفیف 27,600,000 ریال 16,500,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 41% تخفیف 36,800,000 ریال 22,000,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
تا 41% تخفیف 46,000,000 ریال 27,500,000 ریال
یک تخته فولبرد یک تخته فولبرد 1 نفر
تا 30% تخفیف 12,800,000 ریال 9,000,000 ریال
دو تخته فولبرد دو تخته فولبرد 2 نفر
تا 36% تخفیف 20,600,000 ریال 13,200,000 ریال
سه تخته فولبرد سه تخته فولبرد 3 نفر
تا 36% تخفیف 30,600,000 ریال 19,800,000 ریال
چهار تخته فولبرد چهار تخته فولبرد 4 نفر
تا 35% تخفیف 40,600,000 ریال 26,400,000 ریال
پنج تخته فولبرد پنج تخته فولبرد 5 نفر
تا 35% تخفیف 50,600,000 ریال 33,000,000 ریال

موقعیت جواهری روی نقشه
مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 6