جمعه, 08 اسفند,1399 - شنبه, 09 اسفند,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آفتاب اصفهان

اصفهان - خیابان آیت ا... غفاری (زینبیه) - خیابان آزادی، کوچه شبنم - هتل آفتاب
2,850,000 ریال
تا 13% تخفیف

2,500,000 ریال

موقعیت آفتاب روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 13% تخفیف 2,850,000 ریال 2,500,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 13% تخفیف 3,770,000 ریال 3,300,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 13% تخفیف 4,690,000 ریال 4,100,000 ریال